Junioren Tour (2)

Talentstatus en school

Talentvolle jeugdtennissers staan veel uren op de tennisbaan. Ze willen steeds beter worden en werken hardom het hoogst haalbare, een professionele tenniscarrière, te bereiken. Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen. Voor het volgen van onderwijs op deze scholen heb je een talentstatus nodig.

Topsport Talentscholen

Op een Topsport Talentschool kun je onderwijs volgen met een aangepast programma. In Nederland zijn er ongeveer dertig Topsport Talentscholen die de combinatie studie en topsport in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) mogelijk maken. Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden. Hierbij kun je denken aan:

  • Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • Uitstel of vermindering van huiswerk;
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • Begeleiding van een LOOT-begeleider
  • Gespreid examen over twee schooljaren.

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voorbeloften, nationale talenten en internationale talenten met een talentstatus. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in de stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Meer informatie en de locaties van de scholen kun je vinden op de website van stichting LOOT.

Talentstatus

Met een talentstatus kun je voortgezet onderwijs volgen op een Topsport Talentschool. De talentstatus is onderverdeeld in een belofte-, nationale- en internationale talentstatus. Om binnen de topsport in beeld te brengen wie en om welke redenen in aanmerking komt voor een talentstatus, werken de KNLTB en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel. In het talentprofiel kun je lezen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een talentstatus. Er is een specifiek talentprofiel voor tennissers opgesteld.

Procedure toekenning

Eenmaal per jaar ontvangt een aantal jonge talentvolle tennissers de talentstatus. De KNLTB selecteert na de Nationale Junioren Kampioenschappen in augustus de spelers die in aanmerking komen voor deze status. De talentenstatus geldt dan voor het komende schooljaar. Zodra bekend is welke spelers een talentenstatus ontvangen informeert de KNLTB de spelers en hun ouders. Talenten die de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken, ontvangen eind februari hun eventuele talentstatus.

De toekenning talentstatussen schooljaar 2020/2021 verlopen door de corona ontwikkelingen als volgt:

  • De toekenning gebeurt op basis van de reeds opgestelde talentprofiel voor tennisser en de dan geldende ranglijsten.
  • Het meetmoment (na de NJK) blijft gehandhaafd.
  • Mogelijkheid tot uitzondering? De privétrainer onderbouwt de uitzondering schriftelijk. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de afdeling Toptennis (toptennis@knltb.nl) en worden vervolgens beoordeeld door de desbetreffende bondscoach.